Skip to content

Poland ∙ Competition Authority Fines Wood-Based Panels Cartel for Price-Fixing and Exchange of Sensitive Information

Tomasz Feliszewski

DOI https://doi.org/10.21552/core/2019/3/11Tomasz Feliszewski, Attorney-at-Law, Senior Associate, WKB Wiercinski, Kwiecinski, Baehr, Warsaw, Poland. For correspondence: <mailto:Tomasz.Feliszewski@wkb.pl>.

Share


Lx-Number Search

A
|
(e.g. A | 000123 | 01)

Export Citation